پيكاپ ويزا چيست :
از آنجايي كه جهت درج ويزا نيازي به حضور شخص نيست، پاسپورت ها مي توانند از طريق نماينده به سفارت تحويل داده ‏شوند. پروسه ي ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شحص پيكاپ گفته مي شود. از مزاياي پيكاپ هزينه پايين آن ‏نسبت به هزينه ي اقامت در كشور مقصد مي باشد‎ ‎پس از اينكه فرد نسبت به درخواست ويزا اقدام مي نمايد دو حالت ممكن ‏است پيش بيايد‎: ‎موافقت با درخواست ويزا يا عدم موافقت نسبت به اين درخواست. آنچه كه مسلم است در حالت دوم فرد بايد ‏با توجه به علت مردود شدن درخواست، درصدد رفع آن برايد و سپس مجدداً اقدام كند. در حالت اول، پس از اينكه درخواست ‏ويزاي فرد از سوي سفارت مورد قبول قرار مي گيرد، بايد پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ويزا ضميمه ي پاسپورت شود و ‏بتواند به كشور مورد ‎ ‎نظر مسافرت كند. به اين مرحله ي اخير، يعني ضميمه شدن ويزا به پاسپورت اصطاحاً پيكاپ گفته مي شود
انواع پيكاپ :
  • پيكاپ ويزاي آمريكا
  • پيكاپ ويزاي انگليس
  • پيكاپ ويزاي كانادا
    كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برجمان محفوظ مي باشد.