استراليا

معرفي
استراليا كشوري است توسعه يافته در نيمكره جنوبي. اين كشور با ۷٬۶۸۶٬۸۵۰ كيلومتر مربع وسعت، ششمين كشور پهناور دنيا است. استراليا يكي از قلمروهاي همسود است و در سال ۱۹۰۱ از بريتانياي كبير استقلال يافته‌است. پايتخت استراليا شهر كانبرا است، شهري كه در آن مجلس كشور و خانهٔ فرماندار كل قرار دارد. او به صورت تشريفاتي و به نمايندگي ملكه اليزابت دوم رياست دولت را در استراليا به عهده دارد. در عمل نخست وزير منتخب در كنار دولت و مجلس اداره كشور را در دست دارند. استراليا از نظر مساحت دومين كشور پهناور عضو مجموعهٔ اتحاديه كشورهاي همسود (مشترك‌المنافع) است .
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برجمان محفوظ مي باشد.